دستگاه کشش بال اسکرو

مشخصات سیستم

دستگاه در رنج 100 کیلو گرم تا 60 تن میباشد.

موتور دستگاه از نوع سروو AC و با دقت بسیار بالا میباشد.

سرعت دستگاه در رنج 0.05 میلیمتربر دقیقه تا 500 میلیمتر بر دقیقه و دقت تغییرات سرعت 0.05 میلیمتر بر دقیقه  با حفظ گشتاور میباشد.

قرائت نیرو و جابه جائی و کنترل سیستم توسط کامپیوتر انجام میپذیرد

دقت اندازه گیری نیرو    %0.01 مقدار ماکزیمم میباشد(0.0001) .

دقت اندازه گیری جابه جائی   0.002 mmمیباشد

اکستنسومتر مخصوص قطعات فولادی و پلاستیکی

انواع فکهای بادی ,فکهای هیدرولیک,فکهای اتوماتیک ،فکهای خمشی,فکهای پرسی و فکهای ویژه

موارد استفاده عمومی:

دستگاه استاندارد (D638) را برای تست کشش و استادارد  (D790)  را بری تست خمش و همچنین آزمونهای تست فشاری , آزمون رهائی از تنش  (Stress Relaxation)  , آزمون خزش(Creep ) رااجرا میکند

موارد استفاده ویژه:

آزمونهای مختلف روی فوم مانند (CLD, ILD)

آزمون تست فنر

آزمون تست لنت ترمز استانداردIso 2798

 

   
 

Universal testing machine

Tensile, Bending ,compression testing machine(100 Kg up to 40000 Kg)

General testing machine whit high resolution force and distance

Using servo ac motor driver and ball screw for high Resolution apparatus

Force Resolution about 0.0001 Full Scale

Distance Resolution 0.002 mm

Velocity from 0.05 to 500 mm/min whit 0.05 mm/min steps

Fully computer control and monitoring

نمونه فک کششی بادی در ظرفیتهای مختلف